สถานที่ : NONIEFOTO TEMPORATY STUDIO
อุปกรณ์ : Canon EOS 6D/ EF 50 1.8

Thanks for watching 😀
โดย NonieKunG – NONIEFOTO
IG : NONIEFOTO